معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 72

دورسینه : 160

قد آستین از یقه :75

قد آستین از سر شانه : 50

دور بازو :50