معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 45

دورسینه : 120

قد آستین از یقه :64

قد آستین از سر شانه : 45

دور بازو :50