معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد جلو کار : 58
قد پشتکار :65
دورسینه : 130
قد آستین از یقه 70
قد آستین از سرشانه: 47