معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

 

قد : 52

دورسینه : 120

قد آستین از یقه :72

قد آستین از سر شانه : 50

دور بازو :38