معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 66
دورسینه : 114
قد آستین از یقه :65
قد آستین از سر شانه : 43
دور بازو :40