معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد بلوز جلوکار : 60
قد بلوز پشتکار : 65
دورسینه : 150
قد آستین از یقه : 62
قد آستین از سر شانه : 43
دور بازو : 44
قد شلوار : 108
دور کمر : 60تا 110
دور ران : 80