معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد بلوز : 51
دورسینه : کیمونو
قد آستین از یقه : 62
دور بازو : کیمونو
قد دامن : 102
دور کمر : 50تا 100