معرفی و توضیحات:


راهنمای قد و سایز

قد بلوز : 59
دورسینه : 150
قد آستین از یقه : 70
قد آستین از سر شانه : 47
دور بازو : 50
قد شلوار : 112
دور کمر : 54تا 110
دور ران : 90