معرفی و توضیحات:


راهنمای قد و سایز

قد بلوز : 64

دور سینه : 100

دور شکم : 94

قد آستین از یقه : 78

قد آستین از سرشانه : 53

دور بازو : 36

دور مچ : 20 تا 26

قد شلوار : 104

دور کمر : 64 تا 94

دور باسن : 98

دور ران : 57