معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد تیشرت : 60
دورسینه : 100
قد آستین از یقه : 37
قد آستین از سر شانه : 23
دور بازو : 44
قد شلوار : 105
دور کمر : 64 تا 94
دور ران : 62