معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد بلوز : 66
دورسینه : 96
قد آستین از یقه : 65
قد آستین از سر شانه : 52
دور بازو : 36
قد شلوار: 95
دور کمر : 32 تا 100
دور باسن : 108
دور ران : 52