معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

فری سایز از 36 تا 42
قد هودی : 70
قد شلوار : 93
دورسینه : 102
قد آستین از یقه : 68
قد آستین از سر شانه : 54
دور بازو : 35
دور شکم : 107
دور مچ : 18 تا 26
دور کمر : 66 تا 100
دور ران : 53
دور باسن : 102