معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد زیره : 45
دور سینه زیره : 100
قد بلوز جلو : 70
قد بلوز پشتکار : 77
دورسینه : 108
قد آستین از یقه : 64
قد آستین از سر شانه : 49
دور بازو : 44
قد شلوار : 90
دور کمر : 60 تا 100
دور ران : 58