معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک

قد کت : 52
دورسینه کت : 96
قد آستین از یقه: 68
قد آستین از سر شانه: 57
دور بازو : 36
قد سارافون : 127
دورسینه سارافون : 110

سایز دو

قد کت : 53
دورسینه کت : 110
قد آستین از یقه: 68
قد آستین از سر شانه: 57
دور بازو : 40
قد سارافون : 127
دورسینه سارافون : 120