معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک

قد شومیز : 45
دورسینه : 100
قد آستین از یقه : 32
قد آستین از سر شانه : 22
دور بازو : 40
قد شلوار : 105
دور کمر : 66 تا 100
دور ران : 62

سایز دو

قد شومیز : 45
دورسینه : 110
قد آستین از یقه : 32
قد آستین از سر شانه : 22
دور بازو : 40
قد شلوار : 105
دور کمر : 68 تا 104
دور ران : 64