معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد بلوز : 45
دورسینه : 114
قد آستین از یقه : 54
قد آستین از سر شانه : 33
دور بازو : 44
قد شلوار : 103
دور کمر : 70 تا 84
دور ران : 66