معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد کت : ۷۲
دورسینه :  ۱۱۰
قد آستین از یقه :  ۶۷
قد آستین از سر شانه :  ۴۷
دور بازو :  ۴۰
قد شلوار : ۸۷
دور کمر : ۸۰ تا ۱۰۴
دور ران : ۵۸