معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز 

قد تیشرت : 65
دورسینه : 100
قد آستین از یقه : 63
قد آستین از سر شانه : 51
دور بازو : 40
قد شلوار : 90
دور کمر : 70 تا 100
دور ران : 62