معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد تیشرت : 70
دورسینه : 108
قد آستین از یقه : 35
قد آستین از سر شانه : 20
دور بازو : 40
قد شلوار : 95
دور کمر : 56 تا 102
دور ران : 66