معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد تیشرت : 65
دورسینه : 102
قد آستین از یقه : 30
قد آستین از سر شانه : 20
دور بازو : 38
قد شلوار: 70
دور کمر : 64 تا 100
دور باسن : 106
دور ران : 50