معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد جلو کار: 50
قد پشتکار : 58
دورسینه : 120
قد آستین از یقه : 69
قد آستین از سر شانه : 46
دور بازو : 38
قد شلوار : 112
دور کمر : 60 تا 88
دور ران : 60