معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک
قد بلوز : 70
دورسینه : 114
قد آستین از یقه : 60
قد آستین از سر شانه : 45
دور بازو : 40
قد شلوار : 90
دور کمر : 64 تا 100
دور ران : 60

 

سایز دو
قد بلوز : 72
دورسینه : 116
قد آستین از یقه : 60
قد آستین از سر شانه : 46
دور بازو : 42
قد شلوار : 91
دور کمر : 64 تا 104
دور ران : 64