معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد بلوز : 65
دورسینه : 120
قد آستین از یقه : 45
قد آستین از سر شانه : 22
دور بازو : 44
قد شلوار : 102
دور کمر : 64 تا 110
دور ران : 60