معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد تکراپ : 50
دورسینه : 110
قد آستین از یقه : 30
قد آستین از سر شانه : 12
دور بازو : 36
قد شورتک : 40
دور کمر : 52 تا 110
دور ران : 60