معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد شلوار: 105

سایز یک (M)
دورکمر : 60 تا 78
دور ران: 56

سایز دو(L)
دور کمر : 60 تا80
دور ران: 58

سایز سه(XL)
دور کمر :66 تا 88
دور ران: 60