معرفی و توضیحات:


راهنمای قد و سایز

قد : 45
قد آستین از یقه :65
قد آستین از سر شانه : 50

سایز یک
دورسینه : 88

سایز دو
دورسینه : 92

سایز سه
دورسینه : 96

سایز چهار
دورسینه : 100