معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک

دوربازو : 40 
دور سینه : 104

سایز دو

دوربازو : 44 
دور سینه : 112