معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک (M)

قد : 65
دورسینه : 106
قد آستین از یقه :78
قد آستین از سر شانه : 66
دور بازو : 50

سایز دو (XL)

قد : 72
دورسینه : 112
قد آستین از یقه :80
قد آستین از سر شانه : 66
دور بازو : 52