معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک

قد : 69
دورسینه : 106
قد آستین از یقه: 75
قد آستین از سر شانه: 57
دور بازو : 38

سایز دو

قد : 69
دورسینه : 108
قد آستین از یقه: 75
قد آستین از سر شانه: 57
دور بازو : 40