معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد شومیز : 40

قد آستین از یقه : 70
قد آستین از سر شانه : 60

سایز یک
دورسینه : 90
دور بازو : 34

سایز دو
دورسینه : 94
دوربازو : 36

سایز سه
دورسینه : 98
دوربازو : 38

سایز چهار
دورسینه : 102
دوربازو : 40