معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 63
دورسینه : 110
قد آستین از یقه :70
قد آستین از سر شانه : 56
دور بازو :38