معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد شومیز: 61
قد تاپ : 37
دورسینه شومیز : 110
دورسینه تاپ : 100
قد آستین از یقه :65
قد آستین از سر شانه : 46
دور بازو :36