معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 63
دورسینه : 106
قد آستین از یقه :70
قد آستین از سر شانه : 58
دور بازو :40