معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد :63
قد آستین از یقه :61
قد آستین از سرشانه :48

سایز یک
دورسینه : 98
دور بازو:34

سایز دو
دورسینه : 100
دور بازو:36

سایز سه
دورسینه :110
دور بازو :38

سایز چهار
دورسینه :114
دور بازو :38