معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

سایز یک (M)

قد : 57
دورسینه : 104
قد آستین از یقه :45
قد آستین از سر شانه : 34
دور بازو : 32

سایز دو (L)

قد : 57
دورسینه : 106
قد آستین از یقه :45
قد آستین از سر شانه : 34
دور بازو : 36

سایز سه (XL)

قد : 58
دورسینه : 110
قد آستین از یقه :45
قد آستین از سر شانه : 34
دور بازو : 38

سایز چهار(XXL)

قد : 59
دورسینه : 112
قد آستین از یقه :45
قد آستین از سر شانه : 34
دور بازو : 40