معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد جلو کار : 85

قد پشتکار :90

دورسینه : 130

قد آستین از یقه 70

قد آستین از سرشانه: 60

دوربازو : 50