معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد : 75

سایز یک
قد آستین از یقه :66
قد آستین از سر شانه : 58
دورسینه : 100
دور بازو : 36

سایز دو
قد آستین از یقه :67
قد آستین از سر شانه : 58
دورسینه : 104
دور بازو : 38