معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد آستین از یقه : 82

قد آستین ار سرشانه :72

 

سایز یک

دورسینه : 106

دوربازو : 40

 

سایز دو

دورسینه :110

دور بازو : 42