معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

 

قد پیراهن : 130

دورسینه : 110

دور بازو : 40

قد آستین از یقه : 60

قد آستین از سر شانه : 47

دور شکم : 140

دور مچ : 16 تا 34

دور کمر : 130