معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 102
قد آستین از یقه : 55
قد آستین از سر شانه : 42

سایز یک
دورسینه : 92
دور کمر : 80
دور بازو : 36

سایز دو
دورسینه : 96
دور کمر : 84
دور باز : 36

سایز سه
دورسینه : 100
دور کمر : 88
دور بازو : 38