معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد : 130
قد آستین از یقه :60
قد آستین از سر شانه : 47

سایز یک
دورسینه : 100
دور بازو : 50

سایز دو
دورسینه : 104
دور بازو : 54