معرفی و توضیحات:


راهنمای سایز

قد کت : 46
دورسینه : 106
قد آستین از یقه : 71
قد آستین از سر شانه : 55
دور بازو : 34
قد دامن : 88
دور کمر : 66 تا 86