معرفی و توضیحات:


توضیحات قد و سایز

قد : 80

دورسینه : 110

قد آستین از یقه :74

قد آستین از سر شانه : 55

دور بازو :38