معرفی و توضیحات:


راهمای سایز

قد کت : 73
دورسینه : 104
قد آستین از یقه : 67
قد آستین از سر شانه : 57
دور بازو : 40
قد شلوار : 98
دور کمر : 68 تا 100
دور ران : 60